БЕЗМИТНО – Поръчките са безмитни и ще бъдат доставени директно до вашия праг!
Topcoat

политика за поверителност

Агенция Creative Media е регистрирана в регистъра за обработка на лични данни под №. 9876.

За да обработим поръчки, са ни необходими имена, адреси за фактуриране и доставка, дати за фактуриране и валиден телефонен номер. Използваме тази информация, за да обработим поръчката и да можем да се свържем с вас, ако е необходимо.

Ако трябва да се свържем с вас, ще получите имейл. Ако не успеем по имейл, ще се опитаме да се свържем с вас по телефона.

Приемайки условията и условията, вие се съгласявате да получите потвърждение за получаване на поръчката, както и друга информация за състоянието на поръчката.

Има ситуации, когато трябва да ви помолим за допълнителна информация (например за проверки на сигурността). Ще се опитаме да ви информираме при събирането им за това как възнамеряваме да ги използваме.

Съгласно изискванията на Закон №. 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, изменен и допълнен и от Закон №. 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации, Creative Media Agency има задължението да управлява безопасно и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте за вас, член на семейството ви или друг човек. Целта на събирането на данни е да потвърди поръчките.

От вас се изисква да предоставите данните, които са необходими за обработка на поръчките. Вашият отказ прави невъзможно получаването на поръчки. Записаната информация е предназначена изключително за използване от оператора.

Съгласно Закон № 677/2001, вие се ползвате от правото на достъп, намеса в данните, правото да не бъдете подложени на индивидуално решение и правото да се обърнете към съда. В същото време имате право да възразите срещу обработката на лични данни, отнасящи се до вас, и да поискате изтриване на данни. За да упражните тези права, можете да подадете писмено, датирано и подписано заявление до Агенцията за творчески медии. Вие също имате право да се обърнете към съда.

Ако някоя от информацията за вас е невярна, моля, уведомете ни възможно най-скоро.

Акаунтите (свързана информация) могат да бъдат променяни само от собственика на имейл адреса (в случай на не частни имейл адреси като user@yahoo.com, user@gmail.com и др.) И от притежателят на електронната поща.поща или собственик на домейн в случай на частни имейл адреси (домейни, регистрирани от физически или юридически лица).

Препоръчваме използването на частни адреси (като office@numefirma.ro) на тези, които правят покупки за юридически лица.