БЕЗМИТНО – Поръчките са безмитни и ще бъдат доставени директно до вашия праг!
Topcoat

политика за поверителност

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL е регистрирана в регистъра за обработка на лични данни под №. 9876.

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което ще отделим всички необходими ресурси и усилия, за да обработваме вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“ или „ GDPR“), както и с всяко друго приложимо законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние подготвихме този документ, за да ви информираме за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитаваме вашите лични данни, когато взаимодействате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или приложения, достъпни на вашия мобилен телефон.

Ние си запазваме правото периодично да актуализираме и изменяме тази Политика за поверителност, за да отразим всички промени в начина, по който обработваме вашите лични данни или всякакви промени в законовите изисквания. В случай на такава промяна, ние ще покажем изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт, така че, моля, периодично проверявайте съдържанието на тази Политика за поверителност.

Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Topcoat е търговското наименование на CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, юридическо лице с румънска националност, със седалище в Șos. Olteniței, бр. 232, бл. 23, подс. A, апартамент 21, сектор 4, Букурещ, Румъния, с номер на поръчка в Търговския регистър J40/18578/2006, уникален данъчен регистрационен код RO17829349 (наричано по-долу „Topcoat“ или „ние“). За целите на законодателството за защита на данните, ние сме администратор, когато обработваме вашите лични данни.

Тъй като винаги сме отворени за вашите становища, както и за да ви предоставим допълнителна информация, от която може да се нуждаете относно обработката на вашите данни, препоръчваме ви да се свържете с длъжностното лице по защита на данните Topcoat на имейл адреса contact@topcoat.bg или чрез поща или куриер до адрес Șos. Olteniței, бр. 232, бл. 23, подс. А, ап. 21, сектор 4, Букурещ -- със споменаването: на вниманието на длъжностното лице по защита на данните Topcoat.

Какви категории лични данни обработваме?

Обикновено събираме вашите лични данни директно от вас, така че вие имате контрол върху типа информация, която ни предоставяте. Например получаваме информация от вас като тази:

Може също така да събираме, съхраняваме и обработваме допълнително определена информация за вашето поведение, докато посещавате нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да ви предоставим оферти, съобразени с вашия профил.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени от Общия регламент за защита на данните в специални категории лични данни. Също така не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни под 16-годишна възраст.

Какви са целите и основанията за обработката?

Ние ще използваме вашите лични данни за следните цели:

1. За предоставяне на услугите Topcoat във ваша полза. Тази обща цел може да включва, според случая, следното:

Обработката на вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходима за сключването и изпълнението на договор между Topcoat и вас. Освен това определено обработване, включено за тези цели, се изисква от приложимото законодателство, включително данъчно и счетоводно законодателство.

2. За подобряване на нашите услуги. Ние винаги искаме да ви предоставим най-доброто пазаруване. За тази цел можем да събираме и използваме определена информация, свързана с вашето поведение при покупка, може да ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност след завършване на поръчка или можем да проведем, директно или с помощта на партньори, проучвания и пазарни проучвания. Ние основаваме тези дейности на нашия легитимен интерес от извършване на търговски дейности, като винаги се грижим вашите основни права и свободи да не бъдат засегнати.

3. За маркетингови цели. Искаме да ви държим в течение за най-добрите сделки за продуктите, от които се интересувате. В тази връзка можем да ви изпращаме, чрез електронни комуникационни канали, общи и тематични бюлетини, информация относно продукти, подобни или допълващи тези, които сте закупили или показали интерес към закупуване, както и други подобни търговски съобщения и може да показваме персонализирани препоръки на нашия сайт. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, може да използваме определени данни относно вашето поведение при покупка (например: разгледани и/или закупени продукти), за да създадем профил за вас. Ние винаги гарантираме, че тази обработка се извършва при зачитане на вашите права и свободи и че решенията, взети въз основа на тях, нямат правни последици за вас и не ви засягат по подобен начин в значителна степен.

Можете да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време чрез:

В определени ситуации може да базираме нашите маркетингови дейности на нашия законен интерес да популяризираме и развиваме нашия бизнес. Във всяка ситуация, в която използваме информация за вас за наш законен интерес, ние се грижим и предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме, че вашите основни права и свободи не са засегнати. Въпреки това, можете да поискате от нас по всяко време, чрез средствата, описани по-горе, да спрем обработването на вашите лични данни за маркетингови цели и ние ще изпълним искането ви възможно най-скоро.

4. Да защитаваме легитимните си интереси. Възможно е да има ситуации, в които ще използваме или споделяме информация, за да защитим нашите права и бизнес. Те могат да включват:

Общото основание за тези видове обработка е нашият легитимен интерес да защитаваме нашата търговска дейност, като се разбира, че гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, гарантират баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи. Освен това в определени случаи ние основаваме обработката си на законови разпоредби, като например задължението да гарантираме защитата на активи и ценности, предвидени от приложимото законодателство по този въпрос.

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Като общо правило ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато сте клиент Topcoat. Можете да поискате от нас да изтрием определена информация по всяко време и ние ще изпълним такива искания, при условие че запазим определена информация, когато приложимото законодателство или нашите легитимни интереси изискват това. Общото правило е информацията, свързана с направените поръчки, да се съхранява за период от 10 години от момента на изпълнение на поръчката. Подобно на предишната ситуация, можем да запазим определени данни след изтичането на този период, в съответствие с приложимото законодателство или нашите законни интереси.

Политика за бисквитки

Бисквитката е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на потребителския компютър, мобилен телефон, таблет или друго оборудване, от което се осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира от заявка, изпратена от сървър към браузър и е напълно пасивна. Не съдържа софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма достъп до информация на компютъра, мобилния телефон или таблета на потребителя.

Тези файлове позволяват разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по подходящ начин, адаптиран към предпочитанията на потребителя. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепят усилията ни да предоставяме удобни услуги на потребителите. Те се използват и при изготвянето на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как даден потребител се възползва от нашия сайт, което ни позволява да подобрим неговата структура и съдържание, като изключим личната идентификация на потребителя.

Какви бисквитки използваме?

Използваме два вида бисквитки: постоянни и на сесия. Последните са временни файлове, които остават в терминала на потребителя, докато сесията приключи или приложението или браузърът бъдат затворени. Фиксираните файлове остават на компютъра, мобилния телефон или таблета на потребителя за период в рамките на параметрите на бисквитката или докато бъдат ръчно изтрити от потребителя.

Как бисквитките се използват от нашия сайт?

Посещението на сайта Topcoat може да постави следните видове бисквитки:

Строго необходимите бисквитки са от съществено значение за правилното функциониране на уебсайта. Тези бисквитки не изискват вашето предварително съгласие, за да бъдат изтеглени на вашето устройство. Можете да конфигурирате браузъра си да блокира тези бисквитки, но в този случай определени секции от нашия уебсайт няма да работят правилно (пример: количката за пазаруване).

Бисквитки, зададени от Topcoat:

Бисквитки, зададени от трети страни:

На кого изпращаме вашите лични данни?

Ако е уместно, можем да предадем или предоставим достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели:

Ако сме задължени по закон или ако е необходимо да защитим законен интерес, можем също да разкрием определени лични данни на публичните органи. Ние гарантираме, че достъпът до Вашите данни от трети страни по частното право се осъществява в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

Към кои държави прехвърляме вашите лични данни?

В момента съхраняваме и обработваме вашите лични данни на територията на Румъния, Австрия и Финландия. От време на време обаче може да прехвърлим някои от вашите лични данни на субекти, разположени извън тези държави. Тези субекти може да се намират в Европейския съюз или извън Съюза, включително в държави, които Европейската комисия не е признала като имащи адекватно ниво на защита на личните данни.

Винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни се обработва внимателно, за да защитим вашите права и интереси. Трансферите към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъдат защитени от договорни ангажименти и, когато е уместно, други предпазни мерки, като стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или схеми за сертифициране, като защитата на личните данни за защита на личните данни, прехвърлени от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да научите повече за държавите, към които прехвърляме вашите данни, и предпазните мерки, които сме въвели във връзка с тези прехвърляния.

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти. Ние съхраняваме вашите лични данни на защитени сървъри и осигуряваме излишък на съхранение. За извършване на плащания използваме услугите на платежния процесор Stripe. Всяка информация за плащане е криптирана с помощта на SSL технология.

Въпреки предприетите мерки за защита на вашите лични данни, обръщаме внимание на факта, че предаването на информация по интернет като цяло или през други обществени мрежи не е напълно сигурно и съществува риск данните да бъдат видени и използвани от трети лица без разрешение. Не можем да носим отговорност за такива уязвимости на системи, които не са под наш контрол.

Какви права имате?

Общият регламент за защита на данните признава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, коригиране на евентуални грешки в нашите файлове и/или да възразите срещу обработването на вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или да се обърнете към съда. Ако е приложимо, можете също да се възползвате от правото да поискате изтриване на вашите лични данни, правото да ограничите обработката на вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас чрез посочените по-горе данни за контакт. Моля, обърнете внимание на следните точки, ако искате да упражните тези права:

Покритите права и тяхното описание

Достъп | Можете да ни попитате:

Коригиране | Можете да поискате от нас да коригираме или допълним вашите неточни или непълни лични данни. Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни | Можете да поискате да изтрием вашите лични данни, но само ако:

Ние не сме длъжни да изпълним вашето искане за изтриване на лични данни, ако обработването на личните ви данни е необходимо:

Има някои други обстоятелства, при които не сме длъжни да изпълним искането ви за изтриване на данни, въпреки че тези две са най-вероятните обстоятелства, при които можем да откажем искането ви.

Ограничаване на обработката на данни | Можете да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни, но само ако:

Можем да продължим да използваме вашите лични данни след искане за ограничаване, ако:

Преносимост на данни | Можете да поискате от нас да предоставим вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат или можете да поискате те да бъдат пренесени директно към друг администратор на данни, но във всеки случай само ако обработването се основава на вашето съгласие или сключване или изпълнение на договор с Вас; и обработката се извършва с автоматизирани средства.

Опозицията | Можете да възразите по всяко време, по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни въз основа на нашия легитимен интерес, ако считате, че вашите основни права и свободи имат предимство пред този интерес. Можете също така да възразите срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг по всяко време, без да посочвате причина, в който случай ние ще спрем тази обработка възможно най-скоро.

Автоматизирано вземане на решения | Можете да поискате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, но само когато това решение има правни последици за вас или по друг начин ви засяга по подобен и значителен начин. Това право не се прилага, ако решението, постигнато чрез автоматизирано вземане на решения, е необходимо, за да сключим или изпълним договор с вас, разрешено е от закона и има адекватни гаранции за вашите права и свободи или се основава на изричното ви съгласие .

Искове

Имате право да подадете жалба до надзорния орган относно обработката на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт на надзорния орган за защита на данните са както следва:

Националният надзорен орган за обработката на лични данни
бул. Генерал Георге Магеру, бр. 28-30, сектор 1, Букурещ, Румъния
Телефон: +40318059211 или +40318059212
Имейл: anspdcp@dataprotection.ro

Без да се засяга правото ви да се свържете с надзорния орган по всяко време, моля, свържете се с нас предварително и ние обещаваме да положим всички усилия за разрешаване на всеки проблем по приятелски начин.

Напомняме ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните Topcoat по всяко време, като изпратите заявката си по някой от следните начини: